3 trends in Research, Analytics & Business Intelligence

Intro

15 jaar geleden startte ik bij een onderzoeksbureau, waar ik tot mijn eigen verbazing al snel uitgekeken raakte op de werkzaamheden. Een overstap wierp mij rechtstreeks in de telecom-bubble en, belangrijker nog, introduceerde mij in de wereld van Business Intelligence (BI). Daar gaat het niet alleen om onderzoek, maar om analyses, management informatie, campagnes en forecasten. Dat was een ideaalplaatje van het geheel-is-meer-dan-de-som-der-delen. Onderzoek vulde management analyses aan en campagnes leerden van concurrentie inzichten.

De afgelopen jaren zag ik weer een grote verandering optreden in de wereld van market research en business intelligence. De BI club waar ik terecht kwam was een goed voorbeeld van een centraal werkend en geaccepteerd center of intelligence. Bij veel bedrijven zijn er meerdere eilandjes van informatie ontstaan met een interne machtsstrijd tot gevolg. Daardoor is het BI Competence Center (BICC) of Center of Excellence (BI CoE)  in zwang gekomen. In verschillende organisatievormen [0] is informatie te democratiseren en worden expertises gedeeld.
Ik geloof dat bij veel (grote) bedrijven dit niet het geval is en dat de kennis en expertise bij een klein team ligt. Tel daarbij de trends van steeds meer beschikbare data („Open data”, „big data”) en visuele analyses op en het is duidelijk dat deze markt volop in beweging is. Dat zorgt voor veel veranderingen in het werk, voor organisaties en gelukkig ook bij de leveranciers. Houd het Gartner quadrant van nu maar naast die van 9 jaar geleden… [1]

Even terug naar de ontwikkelingen die ik heb ervaren in de afgelopen 15 jaar, in onderzoek, analyse, business intelligence en data visualisaties. Wat heeft dit voor impact op de marktvolumes in de deelsegmenten van de research en business intelligence markt? Hoe groot zijn ze nu en is er een trend te zien?

Als big data het nieuwe klimaat is, is onderzoek dan de dinosaurus? [2]

De markt van Business Intelligence kent al een flinke groei en zal nog verder toenemen volgens vele voorspellingen. Als ik Big Data en visualisatie van analyses definieer als deelmarkten van BI dan zijn dit relatief nieuwe markten met nóg hogere groeipercentages.
change is gonna come-singleEr is ook een markt die het moeilijk heeft door de nieuwe ontwikkelingen: Market Research. Naast de daling die ingegeven lijkt te zijn door de slechte economische tijden is er misschien nog iets aan de hand. Sluit het antwoord van de onderzoeksbranche nog wel voldoende aan bij de business vragen van nu en de toekomst? Ik schrik soms van de stilstand bij sommige onderzoeksbureau’s. Ten opzichte van 15 jaar geleden lijkt er soms weinig veranderd te zijn. A change is gonna come, tijd om keuzes te maken. [3]

Een visualisatie van de beschreven markten:

Bronnen: [4]

51 Miljard dollar — De Business analytics markt is naar verwachting de Market Research markt gepasseerd in marktvolume. In 2012 was de onderzoeksmarkt nog net iets groter.

Business gedreven analyses, op een bedje van IT met een saus van onderzoek.

Welke verklaringen zijn er te vinden voor de trends in de volumes van de analyse markt?
Business Intelligence (BI): de trend is van technisch gedreven analyses, software en systemen naar business gedreven analyses. De nadruk komt veel meer te liggen op de capaciteiten van de mensen die het verhaal in de data kunnen laten zien. En steeds minder op de techniek en de opslag van data. Dankzij alle mogelijkheden in techniek en de oneindigheid van data, vertrouwt men dat de oplossing aan de achterkant er is of komt. De grootste uitdaging is er waarde uit te halen, dus de juiste beslissingen kunnen nemen op basis van analyses. Het BI-platform verwoord het zo:

De toekomst van Business Intelligence ligt in de benadering vanuit het business-perspectief waarbij de informatievraag centraal staat en daaruit voortvloeiend de technische voorziening wordt gebouwd.

Marktonderzoek: de trend is van antwoord op alle vragen geven naar het verklaren van de waarom vraag in aanvulling op data analyses. Van uitleggend naar verklarend, want gedrag wordt beter vastgelegd op de plaats van handeling (internet, winkel, kassa) in data dan in onderzoek. Onderzoek is uniek in het proberen te verklaren van gedrag. Het gebeurt echter nog met de middelen die de waarheid hopen te benaderen. De vraag is welke oplossingen zich hier gaan aandienen. Kan onderzoek met methoden als community-onderzoek de gewenste toegevoegde waarde leveren? Of moet onderzoek zich nog verder weten te innoveren?

32% — 
Het geschatte aandeel van Market Research in 2016; in 2008 was dit nog 64%.

De multi-instrumentalist.

Deze veranderingen vragen om andere vaardigheden. De business vraagt om een combinatie van talenten. Werd je vroeger gevraagd omdat je de beste onderzoeker of data analist was, dat volstaat tegenwoordig niet meer. Je moet onderzoeker, analist, vormgever en consultant ineen zijn om aan de behoefte te voldoen. Enerzijds begrijpelijk, anderzijds… een illusie. De veranderingen gaan sneller en sneller: houd jezelf en de organisatie bij de les! Hierover meer in mijn volgende blogartikel.

 


Notes:
[0]
Organizing for BI, Analytics and Big Data: CoE, Federated or Departmental. By Ravi Kalakota.
http://practicalanalytics.wordpress.com/2012/06/19/organizing-for-bi-analytics-and-big-data/

[1]

Gartner Magic Quadrant 2005
Gartner Magic Quadrant 2005
Gartner Magic Quadrant 2014
Gartner Magic Quadrant 2014

Gartner Magic Quadrants met dank gebruikt via Emerald Insight en Tableau Software.

[2]

Terwijl anderen zich aanpasten, deed de dino dat niet – daarom is hij uitgestorven.
Vermoedelijk via klimaatverandering: Als de kou de oorzaak is geweest van het massale uitsterven van de dinosaurussen, konden de zoogdieren deze koude dan wel overleven? Konden de zoogdieren zich beter aanpassen, juist omdat ze zoveel kleiner waren dan de dinosaurussen? Klopt de wet van Darwin: diegene die zich beter kan aanpassen zal overleven, is deze wet van Darwin inderdaad van toepassing op het uitsterven van de dinosaurussen? http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/85271-verklaring-uitsterven-dinosaurussen-klimaatverandering.html

[3]
Wat zong Sam Cooke?
It’s been a long long time coming
But I know a change is gonna come
Oh yes it is
On my!

[4]
Esomar, Gartner, IDC, Practical Analytics.
http://www.esomar.org/uploads/industry/reports/global-market-research-2013/ESOMAR-GMR2013-Preview.pdf
http://www.gartner.com/newsroom/id/2507915
http://gigaom.com/2012/07/11/idc-analytics-a-51b-business-by-2016-thanks-to-big-data/
http://practicalanalytics.wordpress.com/2013/10/23/market-sizing-analytics-and-big-data/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s